maxcotton

tekstylia domowe na miarę Twoich potrzeb


Dodaj komentarz

Osnowa i wątek

Splot tkacki, liczba wątków, osnowa i tym podobne terminy  techniczne związane z budową tkanin, bardzo często przewijają się w opisach produktów tekstylnych. Dla laika są to często określenia niejasne i niezrozumiałe. Spróbujmy je zatem nieco odczarować.

Rozważania na temat osnowy i wątku wypada zacząć od tego, czym w ogóle jest tkanina. Otóż tkaniną nazywamy płaski wyrób włókienniczy, powstały wskutek przeplatania ze sobą według określonego porządku dwóch układów nitek. Te układy nitek to właśnie osnowa i wątek, pozostające względem siebie w stosunku prostopadłym. Nitka osnowy to ta, która biegnie wzdłuż tkaniny, równolegle do jej fabrycznego brzegu – mówiąc prościej – tego, który nie strzępi się. Wątek z kolei to nitka prostopadła do nitki osnowy, a więc biegnąca w poprzek.  Wzdłuż wątku tniemy tkaninę w sklepie.

osnowawatek

Schemat przedstawia jeden z najbardziej popularnych układów nitek osnowy i wątku, w którym nitka wątku przebiega na przemian raz pod nitką osnowy, raz na niej.  Możliwość kombinacji układów nitek osnowy i wątku jest  niezliczona.  Każdą taką kombinację nazywamy splotem tkackim, który wpływa bezpośrednio na wygląd tkaniny.  Nie bez znaczenia pozostaje także liczba nitek osnowy i wątku wykorzystana w danym splocie – gęstość nitek wpływa znacząco na przepuszczalność i elastyczność tkaniny.

Splot przedstawiony na powyższym zdjęciu nazywamy splotem płóciennym, który ze względu na największą ilość miejsc krzyżowania się osnowy i wątku uważany jest za jeden z najmocniejszych.

Szerzej o splotach tkackich w kolejnej części naszego tekstylnego niezbędnika.

Reklamy